مشهورترین نژادهای شیری گاو در جهان

/مشهورترین نژادهای شیری گاو در جهان
مشهورترین نژادهای شیری گاو در جهان2018-07-24T06:50:39+00:00

مشهورترین نژادهای شیری گاو در جهان:

کلیه گاوهای موجود در جهان را از نظر نژادی به دو دسته شیری و گوشتی تقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی مرتبط با کارایی نژاد ها در زمینه تولید شیر یا گوشت و اهداف اقتصادي توليدي صورت گرفته است. نژادهای شیری برای تولید شیر و نژادهای گوشتی برای تولید پروتئین حیوانی پرورش داده می شوند.

در سال های اخیر برای ارتقای سطح تولید شیر و تولید گوشت گاو در جهان، اصلاحات نژادی صورت می گیرد. معمولا گوساله های نر تولید گوشت بیشتری دارند.

به طور کلی مشهورترین نژادهای گاوهای شیری هلشتاين، آيرشاير، براون، سوييس، گرنزي، جرسي و شورت هورن هستند.

در این مطلب به بررسی مختصر مشهورترین نژادهای شیری گاوهای موجود در جهان می پردازیم.

هلشتاين
بهترین نژاد شیری گاو در جهان نژاد هلشتاين می باشد. این گاو در مناطق بسیاری از جهان زندگی می کند والبته خاستگاه این گاو کشور هلند می باشد. رنگ بدن گاو نژاد هلشتاین سياه و سفيد است. گاوهای هلشتاین به دو دسته کلی فرزين هلندي و هلشتاين فرزين تقسیم بندی میشوند که تفاوت هایی نیز با هم دارند.

نژاد فرزين هلندي رنگ پایین ساق ها و قسمت پایانی دم سفید است اما نژاد فرزين در میزان درصد ترکیب رنگ متفاوت است به گونه ای که به شکل سیاه و سفید و یا سیاه یکدست دیده می شود. این گاوها علاوه بر اینکه در زمینه تولید شیر بهترین هستند سرعت رشد بسیار خوبی نیز دارند.
وزن گاو ماده هلشتاين حدودا ۶۸۲ کیلوگرم و وزن گاو نر این نژاد ۱۰۰۰ کیلوگرم است. تولید شیر نژاد هلشتاین ۷۲۴۰ لیتر می باشد و درصد چربی شیر آن ۳٫۶۵ درصد است.

جرسی Jersey
خاستگاه این نژاد جرسی می باشد و شیر تولیدی از این نژاد، بیشترین درصد چربی را در میان سایر گاوهای شیری دارد و حدودا ۴٫۸۵ درصد می باشد و به دلیل این چربی بالا رنگ این شیر زرد رنگ است. کوچکترین نژاد شیری است و میزان تولید شیر آن نیز نسبت به سایر نژاد گاوهای شیری کمتر می باشد که در حدود ۴۹۵۰ لیتر است.
وزن گاو ماده جرسی ۴۵۴ کیلوگرم و وزن گاو نر جرسی ۶۸۲ کیلوگرم است.

گرنزی Guernsey
یکی دیگر از نژادهای مشهور گاوهای شیری نژاد گرنزي است که خاستگاه آن گرنزي جزايري در نزدیکی سواحل فرانسه می باشد. این نژآد گاو شیری نیز اندامی کوچک دارد و برای تولید گوشت مناسب نمی باشد. گاو نژاد گرنزی بدنی به رنگ زرد آهويي دارد. میزان تولید شیر این نژاد در حدود ۵۲۰۰ لیتر است.
وزن گاو ماده گرنزی ۵۰۰ کیلوگرم و وزن گاو نر جرسی ۷۷۳ کیلوگرم است.

آيرشاير
خاستگاه این گاو شیری منطقه آير اسكاتلند است که منطقه ای سردسيري است. این نژاد جثه ای بزرگتر از نژاد جرسي و گرنزي دارد و رشد بهتری نیز دارد. میزان تولید شیر گاو نژاد آیرشایر در حدود ۵۶۰۰ لیتر است و درصد چربی شیر آن ۴٫۶۷ درصد است.
وزن گاو ماده گرنزی ۵۴۵ کیلوگرم و وزن گاو نر جرسی ۸۴۱ کیلوگرم است.

برواون سوييس
نژاد گاو برواون سوييس قدیمی ترین نژاد گاوهای شیری می باشد که از نظر جثه دومین گاو بزرگ شیری دنیا پس از نژاد هلشتاین است. این نژاد یکی از بهترین نژادهای گاوهای شیری برای پرواربندی است.گاو نژاد برواون سوييس حدودا ۵۹۰۰ لیتر تولید شیر دارد و درصد چربی شیر آن ۴٫۱ درصد است. وزن گاو ماده گرنزی ۶۳۶ کیلوگرم و وزن گاو نر جرسی ۹۰۹ کیلوگرم است.

شورت هورن Shorthorn
نژاد شورت هورن نیز از دیگر نژاد های مشهور گاو شیری در جهان است که خاستگاه آن کشور انگلستان است. تولید شیر این نژاد در حدود ۵۱۲۰ لیتر بوده که درصد چربی این شیر حدودا ۳٫۶۵ درصد است. وزن گاو ماده شورت هورن ۶۳۶ کیلوگرم و وزن گاو نر جرسی ۹۵۵ کیلوگرم است.