ژنتیک و اصلاح نژاد

/ژنتیک و اصلاح نژاد
ژنتیک و اصلاح نژاد2018-07-24T06:21:41+00:00

تحول در اصلاح نژاد دام با به‌کارگیری فناوری‌های نوین تولید مثلی

به دنبال تولد هشتمین گوساله نژاد جرزی حاصل از به کارگیری فناوری “تولید آزمایشگاهی جنین گاو با استفاده از تکنیک “Ovum pick up”، پژوهشگاه ابن سینا کاربرد فناوری مذکور در تسریع روند اصلاح نژاد را با سرعتی دو برابر امکان‌پذیر دانسته و گسترش این فناوری در سطح کشور را در دستور کار خود قرار داد.

دکتر ابوالفضل شیرازی، مجری این پروژه کشوری عنوان کرد: تا کنون اصلاح نژاد گاو صرفاً از طریق لاین پدری و با استفاده از اسپرم گاوهای ممتاز انجام می‌گرفته است، لیکن کاربرد فناوری “تولید آزمایشگاهی جنین گاو با استفاده از تکنیک “Ovum pick up” امکان انتخاب حیوان ممتازدهنده تخمک را فراهم کرده و بدین ترتیب سرعت اصلاح نژاد دام مضاعف می‌شود.

در همین ارتباط کشورهای پیشرفته دنیا مانند استرالیا، کانادا، برزیل، ژاپن و … با به کارگیری فناوری مذکور، تلفیق آن با انتخاب ژنومیک دام برتر و جایگزین کردن انتقال جنین‌های حاصله بجای بخش عمده‌ای از روش مرسوم تلقیح مصنوعی، موجبات رونق اقتصادی در صنعت دامپروری خود را فراهم کرده‌اند.

تولید آزمایشگاهی جنین از گاوهایی با خصوصیات ممتاز ژنتیکی با هدف افزایش تعداد حیوانات برتر گله، مهمترین راهکار کاهش هزینه تمام شده محصولات لبنی و گوشت در شرایط کنونی صنعت دامپروری است، تصریح کرد: کاربرد این فناوری ضمن افزایش تولید شیر و سایر شاخص‌های تولید مثلی، به‌ویژه زمانی که با مطالعات ژنومیک همراه شده باشد، امکان افزایش ماندگاری دام در گله و مقاومت آن به بیماری‌ها و سایر شرایط استرس‌زای محیطی را محقق کرده و بدین ترتیب تأثیر بسزایی در رونق صنعت دامپروری خواهد داشت.

با توجه به تغییرات اقلیمی کشور، کم آبی و خشکسالی، بسیاری از برنامه‌های مرتبط با اصلاح نژاد دام کشور باید مبتنی بر انتخاب نژادهای مناسب گاو جهت تولید شیر و گوشت باشد.