خانه2020-07-25T05:46:25+00:00اتحادیه تعاونیهای صنعت دامپروری استان اصفهان

جهش تولیدخوراک های فشرده شده یا کنسانتره دامی

علوفه های آردی و خوراک هایی که از رشته های کمی تشکیل شده اند خوراک های کنسانتره ای می گویند. وقتی مقدار مشخصی از ماده هایی مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، کنجاله تخم پنبه را با تکمیل کننده های معدنی و ویتامینی مخلوط کنند، خوراک کنسانتره تهیه می شود. برای برطرف کردن نیاز غذایی دام هایی که تولید بالایی دارند، علاوه بر علوفه باید مقدار مشخصی از کنسانتره دامی هم استفاده کرد. به گاوهای بومی و دورگ روستایی که بیشتر از هشت کیلوگرم شیر تولید می کنند، باید مقدار مشخصی کنسانتره دامی داد.به دامداران عزیز سفارش می شود اگر خوراک را از کارخانه خریداری می کنند، در هنگام تهیه و مخلوط کردن کنسانتره در کارخانه حضور داشته باشند.

0
تنوع غذا برای دام های شیرده
0
تنوع غذا برای دام های گوشتی
0
مشتریان دامدار
0
تعداد دام سنگین

لیست محصولات

اتحادیه تعاونی های صنعتی دامپروری استان اصفهان

جهت سفارش با این شماره تماس حاصل فرمایید.

 09135489715

031-36603853  داخلی 11

دهقانی

کاه کوب

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

خوراک پایه نیشکر(ختن)

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی – دو ماهه
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

کاه پرس شده

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

سود (مایع)

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

اسید (مایع)

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

پاورپینگ (ضد عفونی کننده)

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

Avada Admin

مکمل ویژه (معدنی + ویتامینه ویژه)
*فرمول انحصاری*

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

Avada Admin

مکمل ممتاز (معدنی + ویتامینه ممتاز)
*فرمول انحصاری*

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

Avada Admin

مکمل معمولی (معدنی + ویتامینه معمولی)
*فرمول انحصاری*

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

Avada Admin

پودر چربی

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

پودر ماهی

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

پودر گوشت

قیمت :با هماهنگی
مدت : نقدی
تحویل : —
تاریخ به روز رسانی 1399/05/04

اخبار

✳️نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 99 هجدهمین دوره